Dirigent


Per Rathje er uddannet i musikvidenskab fra Musikvidenskabeligt Institut i København samt i kor- og orkesterdirektion på Musikkonser-vatoriet i København. Her har han haft Dan-Olof Stenlund og Jorma Panula blandt sine lærere. Efterfølgende har han studeret hos blandt andre komponisten Knut Nystedt.

Per har på universitetet, musikkonservatoriet,
Kirkemusikskolen, aftenskoler og højskoler  


undervist i sang, klaver, direktion, sammenspil, musikteori, komposition og meget mere. 
Han har godt 40 års erfaring som dirigent, har fået opført og udgivet sine kompositioner i ind- og udland og er i øvrigt fast kapelmester på flere revyer. Han optræder rundt om i landet med at synge med eget guitar- og klaverakkompag-nement samt med "Den Gamle Biograf", hvor han spiller klaver til stumfilm.